Corona Covid 19

Corona  Covid 19


Genåbning af Bilkøreskolen

Myndighederne har forlænget restriktioner og dermed forlænget nedlukning af køreskoler til og med søndag den 14/3-2021. Det betyder at køreskoler kan forvente af genåbne fra mandag den 15/3-2021.


Dette skal ske langsomt og under betryggende forhold, for at minimere spredning af corona smitte.


Bilkøreskolen forventer at starte med teori og kørsel mandag den 15/3-2021.


Tolkeprøver.

Da myndighederne fortsat kun tillader 2 personer i skolevognen, skal tolkeprøver indtil videre gennemføres med tolk, der møder op til prøven og

hjælper med kontrolopgaver.

Under selve prøven tolkes der via telefon, der er koblet op på skolevognens bilradio og højtaleranlæg.

Det er eleven, der medbringer telefon, og det er alene elevens ansvar, at telefonen er opladet og virker og er sat på ''ikke forstyr'' under afvikling af prøven.

 

Teoriprøver med tolk gennemføres kun i begrænset omfang, da lokalerne ikke må rumme mere end 4 personer. (2 elever + en tolk + en prøvesagkyndig).


Fra og med tirsdag den 16. marts 2021 øves der igen teoriprøver hver tirsdag fra 17.15 til 18.45 


Fra og med den 8. februar 2021 kan Bilkøreskolens lokaler have 5 personer ad gangen ( 4 elever + 1 underviser).


For deltagelse i øvning af teoriprøver tirsdage 17.15 til 18.45 kræves tilmelding.

Som elev sender du sms til 40 89 90 38 og du skal modtage bekræftelse på at der er plads til dig, ellers risikerer du at blive afvist.Der opfordres fra myndighedernes side til, at alle opretholder høj grad af personlig hygiejne med hyppig vask af hænder, og afstand til øvrige i lokalet.


Fra og med mandag 26. oktober 2020 skal alle elever  medbringe og anvende mundbind under teoriundervisningen.


Alle opfordres til at medbringe egen kugkepen.


BEMÆRK - Fra og med mandag den 14. september 2020 SKAL alle elever bære mundbind under praktiske kørelektioner og ved den praktiske prøve.


Elever kan selv medbringe mundbind, men mundbind kan købes i køreskolen og i skolevognen for kr. 10.00 stk.

Anvendelse af mundbind er et krav for både elever og kørelærer.


Krav til elever og undervisere

Krav til køreskolen

Der er fra  myndighednes side udstykket krav om indretning og antal elever mm.

Der må højest være 1 elev pr 2 m2, hvilket vil sige, at der i teorilokalet i Bilkøreskolen max må være 9 elever og 1 kørelærer.

BEMÆRK: På grund af forsamlimgsforbud, må der kun være 5 personer samlet på eén gang. Derfor må der indtil videre kun være 4 elever og 1 kørelærer samlet til undervisning.

Der vil være adgang til håndvask og håndsprit.

Lokalet, borde og stole rengøres før hver holdstart.

Kørsel i skolevogn

Der må i skolevognen ikke køres med mere end en elev ad gangen. Overflader og kontaktflader rengøres før hver elev starter undervisning i skolevognenen.


BEMÆRK ! - Det er kørelæreren, der kontakter eleven for genoptagelse af afbrudt køreundervisning.

LANGSOM GENÅBNING AF UNDERVISNING


Elever indkaldes direkte af kørelæreren, når de enkelte hold starter op med teori.  Da der kun må være 6 elever + en

underviser ad gangen i Bilkøreskolens teorilokaler, kan det blive nødvendigt at dele hold op, og det kan blive nød-

vendigt at flytte nogle undervisninger til andre ugedage og andre tidspunkter.


Elever der mangler at gennemføre praktiske kørelektioner inden teoriundervisning starter, vil blive kontaktet direkte

for aftale af kørelektioner.


Når politiet åbner for teori- og køreprøver, vil elever med aflyste teoriprøve eller aflyst køreprøve blive kontaktet for at aftale ny prøve samt undervisning.

lovændringer fra 27/3 2020

LÆGEATTEST

Lægeattesten er gældende i maximum 1 år + 9 måneder ved udstedelse af kørekort.

FØRSTEHJÆLPSBEVIS

Der kan gennemføres teoriprøve uden gennemført førstehjælpskursus. Førstehjælpskurset skal dog være gennemført, og førstehjælpsbeviset skal være godkendt senest ved tilmelding til praktisk prøve/kørepr

BESTÅET TEORIPRØVE


PAUSEREGLER

Bestået teoriprøve er gældende 18 måneder. 


Der er efter 27/3-2020 ikke længere regler om pause i køreundervisningen.

Er tidligere gældende regler om pauser ikke overholdt inden 27/3 2020, skal køreundervisningen starte helt eller delvis for fra, og der skal betales for den ekstra undervisnig, der vil være nødvendig.