Corona Covid 19

Corona  Covid 19


Genåbning af Bilkøreskolen

Myndighederne har givet tilladelse til, at køreskoler atter må åbne fra og med tirsdag den 6/4 2021.


Der må i køreskolen være 1 person pr. 2 m2.


For Bilkøreskolen i Jernbanegade 39 betyder dette, at der må være maksimum 14 personer i lokalet.


Der er krav om, at alle anvender mundbind eller visir under al undervisning og ophold i teokrilokale eller i skolevogn.


Alle deltagere skal kunne fremvise gyldig coronapas, der enten fritager for brug af værnemidler, viser at man er færdigvaccinet, viser at man er testet senest inden for 72 timer og er konstateret negativ = ikke påvist.


Krav om anvendelse af mundbind eller visir samt fremvisning af gyldigt coronapas gælder også ved deltagelse i teoriprøve og ved praktisk prøve.

Ovennævne krav gælder også ved kørsel på manøvrebane og ved kørsel på køreteknisk anlæg (glatbane).


Bemærk at manglende gyldigt coronaps ifølge lovgivning, vil medføre afvisning fra deltagelse.


Afvisning ved teoriundervisning og øvning af teoriprøver, vil medføre opkrævning af gebyr på

kr. 400,-, fordi der så skal planlægges yderligere teoriundevisning eller andre elever ville kunne have deltaget i stedet.


Ved afvisning ved øvelseskørsel i skolevogn, ved praktisk prøve, ved kørsel på manøvrebane eller glatbane vil medføre opkrævning af gebyr på

kr. 450,- pr. 45 minutters undervisning. 

Der opfordres fra myndighedernes side til, at alle opretholder høj grad af personlig hygiejne med hyppig vask af hænder, og afstand til øvrige i lokalet.


Fra og med mandag 26. oktober 2020 skal alle elever  medbringe og anvende mundbind under teoriundervisningen.


Alle opfordres til at medbringe egen kugkepen.


BEMÆRK - Fra og med mandag den 14. september 2020 SKAL alle elever bære mundbind under praktiske kørelektioner og ved den praktiske prøve.


Elever kan selv medbringe mundbind, men mundbind kan købes i køreskolen og i skolevognen for kr. 10.00 stk.

Anvendelse af mundbind er et krav for både elever og kørelærer, instruktør og prøvesagkyndig.


Krav til elever og undervisere

Krav til køreskolen

Der er fra  myndighednes side udstykket krav om indretning og antal elever mm.

Der må højest være 1 elev pr 2 m2, hvilket vil sige, at der i teorilokalet i Bilkøreskolen max må være 9 elever og 1 kørelærer.

BEMÆRK: På grund af forsamlingsforbud, må der kun være 5 personer samlet på eén gang. Derfor må der indtil videre kun være 4 elever og 1 kørelærer samlet til undervisning.

Der vil være adgang til håndvask og håndsprit.

Lokalet, borde og stole rengøres før hver holdstart.

Kørsel i skolevogn

Der må i skolevognen ikke køres med mere end en elev ad gangen. Overflader og kontaktflader rengøres før hver elev starter undervisning i skolevognenen.


BEMÆRK ! - Det er kørelæreren, der kontakter eleven for genoptagelse af afbrudt køreundervisning.

LANGSOM GENÅBNING AF UNDERVISNING


Elever indkaldes direkte af kørelæreren, når de enkelte hold starter op med teori.  Da der kun må være 6 elever + en

underviser ad gangen i Bilkøreskolens teorilokaler, kan det blive nødvendigt at dele hold op, og det kan blive nød-

vendigt at flytte nogle undervisninger til andre ugedage og andre tidspunkter.


Elever der mangler at gennemføre praktiske kørelektioner inden teoriundervisning starter, vil blive kontaktet direkte

for aftale af kørelektioner.


Når politiet åbner for teori- og køreprøver, vil elever med aflyste teoriprøve eller aflyst køreprøve blive kontaktet for at aftale ny prøve samt undervisning.

lovændringer fra 27/3 2020

LÆGEATTEST

Lægeattesten er gældende i maximum 1 år + 9 måneder ved udstedelse af kørekort.

FØRSTEHJÆLPSBEVIS

Der kan gennemføres teoriprøve uden gennemført førstehjælpskursus. Førstehjælpskurset skal dog være gennemført, og førstehjælpsbeviset skal være godkendt senest ved tilmelding til praktisk prøve/kørepr

BESTÅET TEORIPRØVE


PAUSEREGLER

Bestået teoriprøve er gældende 18 måneder. 


Der er efter 27/3-2020 ikke længere regler om pause i køreundervisningen.

Er tidligere gældende regler om pauser ikke overholdt inden 27/3 2020, skal køreundervisningen starte helt eller delvis for fra, og der skal betales for den ekstra undervisnig, der vil være nødvendig.