Corona Covid 19


CORONA COVID19.

Corona  Covid 19


Genåbning af Bilkøreskolen

Myndighederne har givet tilladelse til, at køreskoler kan genåbne fra mandag den 20/4 2020.


Dette skal ske langsomt og under betryggende forhold, for at minimere spredning af corona smitte.


Bilkøreskolen er nu startet med teori og kørsel.


Tolkeprøver.

Da myndighederne fortsat kun tillader 2 personer i skolevognen, skal tolkeprøver indtil videre gennemføres med tolk, der møder op til prøven og

hjælper med kontrolopgaver.

Under selve prøven tolkes der via telefon, der er koblet op på skolevognens bilradio og højtaleranlæg.

Det er eleven, der medbringer telefon, og det er alene elevens ansvar, at telefonen er opladet og virker og er sat på ''ikke forstyr'' under afvikling af prøven.

 

Teoriprøver med tolk gennemføres kun i begrænset omfang, da lokalerne ikke må rumme mere end 4 personer. (2 elever + en tolk + en prøvesagkyndig).


Fra og med tirsdag den 7. september 2020 øves der

teoriprøver hver tirsdag fra 17.15 til 18.45 


Bilkøreskolens lokaler kan have 14 personer ad gangen.,Der opfordres fra myndighedernes side til, at alle opretholder høj grad af personlig hygiejne med hyppig vask af hænder, og afstand til øvrige i lokalet.


Alle elever er velkomne til medbringe og anvende mundbind under teoriundervisngen.


Alle opfordres til at medbringe egen kugkepen.
BEMÆRK - Fra og med mandag den 14. september 2020 SKAL alle elever bære mundbind under praktiske kørelektionern og praktiske køreprøver


Elever kan selv medbringe mundbind, men mundbind kan købes i skolevognen for kr. 10.00 stk-.

Anvendelse af mundbind er et krav for både elever og kørelærer.


Politiet stiller ikke krav om, at prøvesagkyndige bærer mundbind under den praktiske prøve.

Krav til elever og undervisere

Krav til køreskolen

Der er fra  myndighednes side udstykket krav om indretning og antal elever mm.

Der må højest være 1 elev pr 4 m2, hvilket vil sige, at der i teorilokalet i Bilkøreskolen max må være 6 elever og 1 kørelærer.

Der vil være adgang til håndvask og håndsprit.

Lokalet, borde og stole rengøres før hver holdstart.

Kørsel i skolevogn

Der må i skolevognen ikke køres med mere end en elev ad gangen. Overflader og kontaktflader rengøres før hver elev starter undervisning i skolevognenen.


BEMÆRK ! - Det er kørelæreren, der kontakter eleven for genoptagelse af afbrudt køreundervisning.

LANGSOM GENÅBNING AF UNDERVISNING


Elever indkaldes direkte af kørelæreren, når de enkelte hold starter op med teori.  Da der kun må være 6 elever + en

underviser ad gangen i Bilkøreskolens teorilokaler, kan det blive nødvendigt at dele hold op, og det kan blive nød-

vendigt at flytte nogle undervisninger til andre ugedage og andre tidspunkter.


Elever der mangler at gennemføre praktiske kørelektioner inden teoriundervisning starter, vil blive kontaktet direkte

for aftale af kørelektioner.


Når politiet åbner for teori- og køreprøver, vil elever med aflyste teoriprøve eller aflyst køreprøve blive kontaktet for at aftale ny prøve samt undervisning.

lovændringer fra 27/3 2020

LÆGEATTEST

Lægeattesten er gældende i maximum 1 år + 9 måneder ved udstedelse af kørekort.

FØRSTEHJÆLPSBEVIS

Der kan gennemføres teoriprøve uden gennemført førstehjælpskursus. Førstehjælpskurset skal dog være gennemført, og førstehjælpsbeviset skal være godkendt senest ved tilmelding til praktisk prøve/kørepr

BESTÅET TEORIPRØVE


PAUSEREGLER

Bestået teoriprøve er gældende 18 måneder. 


Der er efter 27/3-2020 ikke længere regler om pause i køreundervisningen.

Er tidligere gældende regler om pauser ikke overholdt inden 27/3 2020, skal køreundervisningen starte helt eller delvis for fra, og der skal betales for den ekstra undervisnig, der vil være nødvendig.