Corona Covid 19

Corona  Covid 19


Genåbning af Bilkøreskolen

Myndighederne har givet tilladelse til, at køreskoler atter må åbne fra og med mandag den 1/2 2022.


I Bilkøreskolen i Jernbanegade 39 kan der være maksimum 8 personer i lokalet.
Krav til elever og undervisere

Krav til køreskolen

I teorilokalet i Bilkøreskolen kan der max være 7 elever og 1 kørelærer.

Der vil være adgang til håndvask og håndsprit.

Lokalet, borde og stole rengøres før hver holdstart.

Kørsel i skolevognlovændringer fra 27/3 2020

LÆGEATTEST

Lægeattesten er gældende i maximum 1 år + 9 måneder ved udstedelse af kørekort.

FØRSTEHJÆLPSBEVIS

Der kan gennemføres teoriprøve uden gennemført førstehjælpskursus. Førstehjælpskurset skal dog være gennemført, og førstehjælpsbeviset skal være godkendt senest ved tilmelding til praktisk prøve/kørepr

BESTÅET TEORIPRØVE


PAUSEREGLER

Bestået teoriprøve er gældende 18 måneder. 


Der er efter 27/3-2020 ikke længere regler om pause i køreundervisningen.

Er tidligere gældende regler om pauser ikke overholdt inden 27/3 2020, skal køreundervisningen starte helt eller delvis for fra, og der skal betales for den ekstra undervisnig, der vil være nødvendig.