Lektionsplaner

Lektionsplan for almindelig bil kategori B

Gældende fra 1. juli 2020.

Bilkøreskolen Millers Køreskole, Kong Georgs Vej  84, st. th., 2000 Frederiksberg tlf. 40 89 90 38 mail: miller2720@hotmail.dk


Elev:

                                                     Tlf.:

Adresse:

 

Postnr. og By

 

  

Kørelærer:

Torben Miller

Tlf.:

40899038

 

 

Denne lektionsplan skal medbringes ved al undervisning i køreskolen i teoretiske emner og under praktisk kørsel i skolevognen. Lektionsplanen skal også medbringes ved undervisning på manøvrebane og på køreteknisk anlæg (glatbane). Straks efter undervisningen, skal du og din kørelærer underskrive i kørelærerens eksemplar.

Systemet er indført for at sikre dig den rigtige undervisning til gavn for færdselssikkerheden.

Lektionsplanen er opdelt efter lovens mindstekrav (i alt 53 lektioner af mindst 45 minutter), fordelt med 29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner og 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel, heraf 4 lektioner af mindst 45 minutter på lukket øvelsesplads og til sidst, lige inden køreprøven, 4 lektioner af mindst 45 minutter på køreteknisk anlæg (glatbane).

Alle lektioner skal tages i den rækkefølge de er anført i lektionsplanen. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage. Du skal være opmærksom på, at ovennævnte er lovens absolutte mindstekrav og, at den enkelte elev kan have behov for supplerende undervisning og praktiske kørelektioner.

Du skal huske, at det i henhold til straffeloven er strafbart for både elev og kørelærer at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder.

 


Vigtigt! Læs denne information

Lektionsplan

Første gang du møder op til teoriundervisning, får du udleveret en lektionsplan. Denne skal medbringes til al undervisning. Lektionsplanen er et ”værdipapir” og kan ikke rekonstrueres. Bortkommer denne, skal du begynde forfra på undervisningen. -

Så pas godt på den.

                              

Manøvrebane

Du aftaler tid til manøvrebanekørsel med Bilkøreskolen. Husk at medbringe lektionsplanen, når du skal på manøvrebane.

                              

Køreteknisk anlæg

Køreteknisk kursus skal være gennemført inden køreprøven. Husk at medbringe din ansøgning om kørekort, samt lektionsplanen. Det er dit ansvar at have modtaget teorien til køreteknisk anlæg inden du møder op til undervisning på køreteknisk anlæg (glatbane) – spørg din kørelærer.

                              

Lægeattest

Aftal tid med din læge vedrørende lægeattest. Medbring billede (pasfoto uden hovedbeklædning) til lægen.

                              

Teoriprøve

Når alle papirerne er i orden, og du har gennemført lektionsplanen, kan du aflægge teoriprøve. Du skal betale prøvegebyr. Prøvegebyret dækker politiets honorar for teoriprøve samt en køreprøve. Når der bestilles teoriprøve og/eller mere end eén køreprøve, skal der ud over prøvegebyr betales et administrationsgebyr. Administrationsgebyret er på kr. 200,- og dækker arbejdet med at finde og bestille prøver via bookingsystemet.  

Til teoriprøven skal du medbringe kørekortsansøgningen, din lektionsplan og dit   pas/dåbsattest/navnebevis og evt. kørekort og/eller opholdstilladelse. (se vejledningen i kørekortansøgningen). Er der krav om gyldigt corona pas, skal du kunne fremvise dette ved fremmøde. Du skal selv sikre, at du har ansøgning og lektionsplan med til prøver.

                              

Køreprøve

Du kan tilmeldes køreprøve, når du har bestået teoriprøven. Tilmeldingen sker gennem din kørelærer. Ved køreprøven anvender du minimum 1x45 minutter kørelektion, afhængig af prøvestedet. Til køreprøven betaler du for leje af bil, forsikring af bil og 1x45 minutter kørelektion kr. 1.000,00 til din kørelærer.

Til køreprøven skal du medbringe ansøgning om kørekort, din lektionsplan og pas/dåbsattest/navnebevis eller anden gyldig legitimation og evt. kørekort og/eller opholdstilladelse.

(se vejledningen i kørekortansøgningen). Er der krav om gyldigt corona pas, skal du kunne fremvise dette ved fremmøde.

                              

Aflysninger

Skulle du komme i en situation, hvor du er nødsaget til at aflyse en indgået aftale, anmoder vi dig om at gøre det i meget god tid. Hvis du aflyser for sent, skal du betale fuldt honorar.

Seneste tid for aflysning:

  • Manøvrebane                       8 hverdage før, inden kl. 12.00
  • Kørelektion 1 hverdag før, inden kl. 12.00
  • Køreteknisk anlæg 8 hverdage før, inden kl. 12.00
  • Teoriprøve 7 hverdage før, inden kl. 12.00
  • Køreprøve 7 hverdage før, inden kl. 12.00

(Bemærk at lørdag ikke er en hverdag)

Pauser

Hvis du holder en pause i undervisningen på mere end 3 måneder, kan du risikere, at du skal begynde helt forfra på lovpakken. Det vil sige ALLE teorilektioner, ALLE praktiske kørelektioner, manøvrebane og køreteknisk anlæg, og du skal betale for en ny lovpakke. Ring til din kørelærer i tilfælde af, at du planlægger en længere pause.

Bilens teknik og kontrolopgaver du skal kunne udføre til den praktiske køreprøve:

Styreapparat: Styretøjet skal kunne styre bilen hurtigt, sikkert og effektivt. Rattet skal kunne drejes let ved alle hastigheder. Der må ikke forekomme mislyde eller være modstand, når rattet drejes, og hjulene skal umiddelbart følge rattets bevægelser. På nyere biler, må der må ikke være ratslør. Skolevognen har servostyring, så kontrol af ratslør skal ske med motor tændt.

Bremser: Væskestand i væskebeholder skal være minimum og maksimum. Kontrol af bremser skal ske med motor slukket. Bremsepedal skal være forsynet med skridsikker overflade. Bremsepedalen må ikke være løs eller have slør. Bremsepedalen pumpes et par gange (3-6 gange afhængig af bilen). Bremsen skal herefter føles hård, og pedalen må nu ikke være længere nede end halvvejs. Her skal pedalen blive stående i 30-40 sekunder uden at synke yderligere. Herefter tændes motor, og bremsepedal skal så synke en smule, uden at gå i bund. Dette viser at bremseforstærker / vakumforstærker virker. Driftsbremsen skal kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og effektivt, og driftsbremsen skal virke på alle hjul. Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen på en skråning på 18%. Parkeringsbremsen skal virke på minimum 2 hjul.

Motor og udstødningssystem: Motor og udstødningssystem må ikke udvikle unødvendig røg eller støj. Udstødning skal være tæt og sidde fast. Motor må ikke være tilsølet af olie eller andre ud sivende væsker. Motorolie og kølervæske skal være påfyldt, så væskestand er mellem minimum og maksimum. Sprinklervæske skal være påfyldt, så der er nok / tilstrækkeligt til turen.

Bærende dele: Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane i hovedmønstret. Dæk skal være monteret korrekt, hvilket også gælder retningsbestemte dæk. Dæk skal være af samme type på alle 4 hjul (enten vinterdæk, sommerdæk eller pigdæk). Pigdæk må kun anvendes i perioden 1. november til 15. april. Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede.                                                                  Støddæmpere skal være virksomme ved alle 4 hjul. Efter en kraftig påvirkning skal bilen umiddelbart falde til ro.

Lygter og reflekser: Alle lygter og pærer skal kunne lyser. Lygteglas, ruder og spejle skal være hele og rene. Lygtepar skal have ens farve og samme lysstyrke.

Lygter foran: 2 positionslygter, 2 nærlyslygter og 2 fjernlyslygter, der alle skal lyse hvidt eller gulligt. Positionslygter skal kunne ses på en afstand af 300 meter og må ikke blænde. Nærlyslygter skal kunne oplyse vejen 30 meter og lyse asymetrisk til højre. Nærlyslygter må ikke blænde og skal falde med 1%. Fjernlyslygter skal kunne oplyse vejen 100 meter, og der skal i instrumentpanelet være en kontrollampe, der lyser når fjernlyslygter er aktiveret.

 

Lygter bag på: 2 baglygter (som samtidig er positionslygter) skal kunne ses på en afstand af 300 meter. 3 stoplygter (bremselygter), der skal være væsentligt kraftigere end positionslygterne (3 til 4 gange kraftigere). Nummerpladelys skal være hvidt og oplyse nummerpladen, så denne kan aflæses på 20 meters afstand. Bilen skal bag på være forsynet med minimum 2 reflekser, der skal være godkendte. Reflekserne skal være røde og må ikke være trekantede.

Tegngivningsapparater: Hornet skal have en klar entydig tone. Blinklygter minimum 4 (men som hovedregel 6) skal være gule eller orange. Blinklygter skal blinke 1-2 gange pr. sekund. Blinker de hurtigere, kan det være tegn på, at en eller flere blinklyspærer er sprunget. Blinklygter skal kunne ses tydeligt selv i stærkt solskin.

Havariblinket tænder alle blinklyslygter samtidigt (anvendes ved havari, ulykke eller kødannelse)

 

Teorilektion 1 (1-2-3) 3x45 min.

Køreuddannelsens formål og indhold. Krav til teoriprøve og praktisk prøve. Undervisningens gennemførelse. Udlevering af elevmateriale. Sammenhæng mellem teori og praksis. 1.1.3 Motor, tænding og speeder. 1.1.4 Kobling. 1.1.5 Gear. 1.1.6 og 1.2.2 Styreapparat 1.1.7 og 1.2.3 Bremser. 1.2.1 Førerens og ejerens ansvar. 1.2.4 Lygter reflekser og horn. 1.2.5 Motor og udstødningssystem. 1.2.6 Energi- og miljørigtig kørsel. 1.2.7 Bærende dele. 1.2.8 Karosseri. 1.2.9 Særligt udstyr. 1.2.10 Særlige køretøjer. 1.3 Køretøjets dokumenter. 10.1 Betingelser for at få kørekort. 10.2 Køreprøvens gennemførelse. 10.3 Lovbestemmelser om kørekort.  (Heraf selvstudie __________ min.)

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 2 (4- 5-6) 3x45 min.

3.1.1 Fartegenskaber. 3.1.2 Styreegenskaber. 3.1.3 Førerens orienteringsvilkår. 3.2.1 Person- og varebiler. 3.2.2 Lastbiler, herunder busser. 3.2.3 Biler med påhængskøretøj. 3.2.4 Traktorer, herunder motorredskaber. 3.2.5 Motorcykler. 3.2.6 Knallerter. 3.2.7 Cykler. 4.1.1 Bilistens vigtigste opgaver. 4.1.2 Reaktionstid. 4.1.3 Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning. 4.1.4 Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen. 4.1.5 Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen.

4.1.6 Uopmærksomhed og distraktion. 4.2.1 Synsretning og bevægelsesretning. 4.3.1 Bedømmelse af afstand. 4.3.2 Bedømmelse af egen hastighed. 4.3.3 Bedømmelse af andres hastighed. 4.4.1 Alkohol. 4.4.2 Narkotika. 4.4.3 Sygdom, medicin og træthed. 4.5.1 Ulykker, alder og trafikadfærd. 4.5.2 Aldersbetingede vanskeligheder. 4.6.1 Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt. 4.6.2 særligt udsatte trafikanters typiske fejl. 4.7.1 Holdninger. 4.7.2 Adfærd. 4.7.3 Egne kørsels-kompetencer. 4.7.4 Risikoblindhed. (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Lukket Øvelsesplads (7-8-9-10) 4x45 min.

Betjeningsudstyr og instrumenter. 2.1 Forberedelse til kørsel. 2.2 Igangsætning og standsning. 2.3 Kørsel i 8-tal. 2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning. 2.5 Baglæns kørsel med svingning. 2.6 Forlæns og baglæns slalom. 2.7 Parkering ved vejkant. 2.8 Kørsel i 2. gear evt. med hård opbremsning uden hjulblokade. 2.9 Vending. 2.10 Parkering i båse.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 3 (11-12-13) 3x45 min.

6.1.1 Færdselslovens gyldighed. 6.1.2 Anvisninger for kørslen. 6.1.3 Kørekortkategorier og førerret. 6.2.1 Grundregler for færdslen. 6.2.2 Fare, ulempe og unødig ulempe. 6.2.3. Signalgivning.

6.2.4 Tegngivning. 6.2.5 Brug af lys.  6.2.6 Fri passage for bestemte trafikarter. 6.2.7 Personer og gods mv. 6.2.8 Motorstop og slæbning mv. 6.2.9 Færdselsulykke. 6.2.10 Forsikringspligt.

6.2.11 Overladelse af køretøj til andre.

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant. 7.2 Placering under ligeud kørsel. 7.3 Hastighed under ligeud kørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 7.5 Vending og baglænskørsel.

 (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 1 (14-15) 2x45 min.

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant. 7.2 Placering under ligeud kørsel. 7.3 Hastighed under ligeud kørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 7.5 Vending og baglænskørsel.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 4 (16-17-18) 3x45 min.

5.1.1 Grænser for vejens sikkerhed. 5.1.2 Benyttelse af vejene. 5.2.1 Kendetegn på risikoforhold. 5.2.2 Vejens omgivelser. 5.2.3 Vejens udstyr eller standard. 5.2.4 Vejens forløb. 5.2.5 Vejens brug. 5.2.6 Vejens type eller klasse. 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre. 7.9 Overhaling. (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 2 (19-20) 2x45 min.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde. 7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.9 Overhaling.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 5 (21-22-23) 3x45 min. 

7.10 Kørsel i trafiksanerede områder. 7.11 Fremkørsel mod kryds. 7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds. (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 3 (24-25) 2x45 min.

7.10 Kørsel i trafiksanerede områder. 7.11 Fremkørsel mod kryds. 7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 6 (26-27-28) 3x45 min. 

7.14 Venstresving i kryds. 7.15 Kørsel i Rundkørsel.  Evaluerende teoriprøve.

(Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 4 (29-30) 2x45 min.

7.14 Venstresving i kryds. 7.15 Kørsel i Rundkørsel.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

 

 

Teorilektion 7 (31-32-33) 3x45 min. 

7.16 Kørsel på motorvej. 7.17 Kørsel ved siden af andre. 7.20 Kørsel i tunnel.

(Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 5 (34-35) 2x45 min.

7.16 Kørsel på motorvej. 7.17 Kørsel ved siden af andre. 7.20 Kørsel i tunnel.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 8 (36-37-38) 3x45 min. 

7.18 Standsning og parkering.  7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt. 7.21 Kørsel ved letbane. Da en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed ikke tillader kørsel frem og tilbage til letbanen og kørsel ved letbanen, er der i stedet i teorilokalet undervist i de praktiske færdigheder ved kørsel ved letbane. Evaluerende teoriprøve. (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 6 (39) 1x45 min.

7.18 Standsning og parkering.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                     

 

Skolevogn 7 (40) 1x45 min.

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.  7.21 Kørsel ved letbane – ej obligatorisk, da en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed ikke tillader kørsel både frem og tilbage til letbanen og kørsel ved letbanen.  

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teorilektion 9 (41-42-43) 3x45 min. 

8.1.1 Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor. 8.1.2 Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor. 8.1.3 Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor.

8.1.4 Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor. 8.2.1 Opmærksomhed. 8.2.2 Adfærd overfor andre. 8.2.3 Egne kørselskompetencer. (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

Skolevogn 8 (44) 1x45 min.

7.1 – 7.20Repetition af forudgående manøvrer på vej.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

Skolevogn 9 (45) 1x45 min.

7.1 – 7.20Repetition af forudgående manøvrer på vej.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

Du skal minimum have gennemført forudgående teoretisk og praktisk køreundervisning før den teoretiske del af køreprøven (teoriprøven) kan aflægges. Husk at medbringe gyldigt pas, ansøgning om kørekort og lektionsplan og evt. opholdstilladelse.

 

Teorilektion 10 (46-47) 2x45 min. 

9.1.1 Vejgrebets betydning. 9.1.2 Belæsning, dæktype, dæktryk og slidbanemønster.

9.2.1 Bevægelsesenergi og hastighed. 9.2.2. Centrifugalkraft. 9.2.3 Bremselængder.

9.2.4 Vejgrebets udnyttelse. 9.3.1 Slalom. 9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.

9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre. 9.4.1 Kørsel i kurve. 9.5.1 Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant.  (Heraf selvstudie __________ min.)

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 10 (52) 1x45 min. 7.1 – 7.20Repetition af forudgående manøvrer på vej.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Skolevogn 11 (53) 1x45 min. 7.1 – 7.20Repetition af forudgående manøvrer på vej.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

 

Du skal minimum have gennemført forudgående teoretisk undervisning og praktisk køreundervisning til og med skolevogn 9 før køreteknisk kursus (glatbane) kan gennemføres. Husk at medbringe ansøgning og lektionsplan.

 

Køreteknisk anlæg (glatbane)  (48-49-50-51) 4x45 min. 

9.1.1 Vejgrebets betydning. 9.1.2 Belæsning, dæktype, dæktryk og slidbanemønster.

9.2.1 Bevægelsesenergi og hastighed. 9.2.2. Centrifugalkraft. 9.2.3 Bremselængder.

9.2.4 Vejgrebets udnyttelse. 9.3.1 Slalom. 9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.

9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre. 9.4.1 Kørsel i kurve. 9.5.1 Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

 

 

Repetitionslektioner:_____________________________________________________________

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Repetitionslektioner:_____________________________________________________________

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:                      Tid:                            min.   K:                                                                  E:                                                                    

 

Teori  Praktik  -  Lektion/lektioner nr.

 

Dato:             Tid:                                     min.   K: