Priser

Bilkøreskolen Millers Køreskole

Undervisning af høj kvalitet til lave priser

Gældende priser fra 1/7-2022 - Alle priser er inklusive moms.


Pris for lovpakke vil pr. 1/7-2022 være kr. 13.800,- ved betaling kontant og forud.Lovpakken *..................................................................................................................................... kr.  15.400,-

Kontantrabat ved kontant betaling og forud ved teorilektion nr. 2........ kr. - 1.600,-

Pris ved betaling kontant og forud senest ved teorilektion nr. 2............. kr. 13.800,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 2 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2.................................................. kr.   7.300,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6................................................. kr.   7.300,-

Pris ved betaling over 2 gange.......................................................................................... kr.  14.600,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 3 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2............................................... kr.    7.000,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6.............................................. kr.    4.200,-

Tredie rate betales senest ved teorilektion nr. 9.............................................. kr.    4.200,-

Pris ved betaling over 3 gange....................................................................................... kr.  15.400,-


Lovpakken* indeholder den undervisning i teori og kørelektioner, som du skal gennemføre, før du kan gå op til køreprøve.

Vær opmærksom på, at det antal teorilektioner (29 x 45 minutter = 10 x teoriundervisning á 3 x 45 minutter) og det antal kørelektioner ( 4 x 45 minnutter på lukket øvelsesplads) + (16 x 45 minutter på vej = 8 x køreundervisning á 2 x 45 minutter) + (4 x 45 minutter på køreteknisk anlæg) du skal gennemføre i henhold til færdselslov og bekendtgørelse om kørekort, er et absolut minimum antal.


Du må derfor forvente, at der normalt kræves yderlige kørelektioner,

for at kunne bestå køreprøven i første forsøg.


Det er kørelæreren, der alene vurderer om en elev er klar til at deltage på køreteknisk anlæg (glatbane) og det er kørelæreren, der alene vurderer om du er klar til at gå op til praktisk køreprøve.


Hos Bilkøreskolen Millers Køreskole undervises på på dansk.


Såfremt eleven efter opstart ønker at anvende tolk til hhv. teoriprøve og praktisk køreprøve, så er det eleven, der selv har ansvar for bestilling og betaling af tolk. Er teoriprøve bestået på andet sprog end dansk, kræver lovgivning, at praktisk køreprøve også gennemføres med tolk.


Hvis det viser sig, at eleven ikke forstår undervisning på dansk på nødvendigt niveau, forbeholder Bilkøreskolen sig ret til at afbryde undevisningsforløbet uden kompensation.


Hvis en elev i undervisningsforløbet bliver standset af politiet for at køre bil uden føreret eller for at køre bil i påvirket tilstand (påvirket at alkohol, narkotika eller andre trafikfarlige stoffer), forbeholder Bilkøreskolen sig ret til at afbryde undervisningsforbløbet uden kompensation.

Lovpakken:

Priser er inklusiv moms.


Teoriundervisning i 12 månedes             kr.     2.500,-

4 kørelektioner på lukket øvelsesplads kr.     2.400,-

16 kørelektioner på vej                             kr.     8.000,-

4 kørelektioner på køreteknisk anlæg   kr.      2.500,-

Ialt                                                                kr.     15.400,-

Omkostninger ud over lovpakken

Priser er inklusiv moms.


Førstehjælpskursus (lovpligtigt) anslået kr.    600,-

Lægeattest (anslået pris).................................... kr.    500,-

Foto (anslået pris)..................................................... kr.    120,-

Gebyr for teori- og køreprøve (Staten)...... kr. 1.000,-

Gebyr for teori- og køreprøve (Staten -

kontrollrende køreprøve).................................... kr. 1..300,-

Honorar for praktisk køreprøve...................... kr. 1.000,-

Adm.gebyr ved bestilling af prøve.............. kr.   200,-

Ekstra kørelektioner ( á 45 minutter )......... kr.   600,-