Priser


CORONA COVID19.

Bilkøreskolen Millers Køreskole

Undervisning af høj kvalitet til lave priser

Gældende priser - Alle priser er inklusive moms.


Lovpakken *..................................................................................................................................... kr.  12.200,-

Kontantrabat ved kontant betaling og forud ved teorilektion nr. 2...... kr. - 1.400,-

Pris ved betaling kontant og forud senest ved teorilektion nr. 2........... kr. 10.800,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 2 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2................................................ kr.   5.700,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6............................................... kr.   5.700,-

Pris ved betaling over 2 gange........................................................................................ kr.  11.400,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 3 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2............................................... kr.    5.000,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6.............................................. kr.    3.600,-

Tredie rate betales senest ved teorilektion nr. 9.............................................. kr.    3.600,-

Pris ved betaling over 3 gange....................................................................................... kr.  12.200,-


Lovpakken* indeholder den undervisning i teori og kørelektioner, som du skal gennemføre, før du kan gå op til køreprøve.

Vær opmærksom på, at det antal teorilektioner (29 x 45 minutter = 10 x teoriundervisning á 3 x 45 minutter) og det antal kørelektioner ( 4 x 45 minnutter på lukket øvelsesplads) + (16 x 45 minutter på vej = 8 x køreundervisning á 2 x 45 minutter) + (4 x 45 minutter på køreteknisk anlæg) du skal gennemføre i henhold til færdselslov og bekendtgørelse om kørekort, er et absolut minimum antal.

Du må forvente, at der normalt kræves yderlige kørelektioner, for at kunne bestå køreprøven i første forsøg.

Hos Bilkøreskolen Millers Køreskole undervises på på dansk.

Såfremt der ønskes tolk til hhv. teoriprøve og praktisk køreprøve, så er det eleven, der selv har ansvar for bestilling og betaling af tolk.

Lovpakken:

Priser er inklusiv moms.


Teoriundervisning (ubegrænset)             kr.     2.000,-

4 kørelektioner på lukket øvelsesplads kr.     1.700,-

16 kørelektioner på vej                             kr.     6.400,-

4 kørelektioner på køreteknisk anlæg   kr.      2.100,-

Ialt                                                                kr.     12.200,-

Omkostninger ud over lovpakken

Priser er inklusiv moms.


Førstehjælpskursus (lovpligtigt) anslået kr.    750,-

Lægeattest (anslået pris).................................... kr.    500,-

Foto (anslået pris)..................................................... kr.    120,-

Gebyr for teori- og køreprøve (politi)......... kr.   600,-

Honorar for praktisk køreprøve...................... kr.   900,-

Administrationsgebyr ved ekstra prøve.. kr.   200,-

Ekstra kørelektioner ( á 45 minutter )......... kr.   450,-*

*fra og med holdstart 7/9-2020 ................... kr.   450,-