Priser


Bilkøreskolen Millers Køreskole

Undervisning af høj kvalitet til lave priser

Gældende priser - Alle priser er inklusive moms.


Lovpakken *..................................................................................................................................... kr.  12.200,-

Kontantrabat ved kontant betaling og forud ved teorilektion nr. 2...... kr. - 1.400,-

Pris ved betaling kontant og forud senest ved teorilektion nr. 2........... kr. 10.800,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 2 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2................................................ kr.   5.700,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6............................................... kr.   5.700,-

Pris ved betaling over 2 gange........................................................................................ kr.  11.400,-


Du kan vælge at betale lovpakken over 3 gange:

Første rate betales senest ved teorilektion nr. 2............................................... kr.    5.000,-

Anden rate betales senest ved teorilektion nr. 6.............................................. kr.    3.600,-

Tredie rate betales senest ved teorilektion nr. 9.............................................. kr.    3.600,-

Pris ved betaling over 3 gange....................................................................................... kr.  12.200,-


Lovpakken* indeholder den undervisning i teori og kørelektioner, som du skal gennemføre, før du kan gå op til køreprøve.

Vær opmærksom på, at det antal teorilektioner (29 x 45 minutter = 10 x teoriundervisning á 3 x 45 minutter) og det antal kørelektioner ( 4 x 45 minnutter på lukket øvelsesplads) + (16 x 45 minutter på vej = 8 x køreundervisning á 2 x 45 minutter) + (4 x 45 minutter på køreteknisk anlæg) du skal gennemføre i henhold til færdselslov og bekendtgørelse om kørekort, er et absolut minimum antal.

Du må forvente, at der normalt kræves yderlige kørelektioner, for at kunne bestå køreprøven i første forsøg.

Lovpakken:

Priser er inklusiv moms.


Teoriundervisning (ubegrænset)             kr.     2.000,-

4 kørelektioner på lukket øvelsesplads kr.     1.700,-

16 kørelektioner på vej á kr. 400,-           kr.     6.400,-

4 kørelektioner på køreteknisk anlæg   kr.      2.100,-

Ialt                                                                kr.     12.200,-

Omkostninger ud over lovpakken

Priser er inklusiv moms.


Førstehjælpskursus (lovpligtigt) anslået kr.    750,-

Lægeattest (anslået pris).................................... kr.    500,-

Foto (anslået pris)..................................................... kr.    120,-

Gebyr for teori- og køreprøve (politi)......... kr.   600,-

Honorar for praktisk køreprøve...................... kr.   900,-

Administrationsgebyr ved ekstra prøve.. kr.   200,-

Ekstra kørelektioner ( á 45 minutter )......... kr.   400,-